Odstúpenie od kúpnej zmluvy

sideblock
sideblock

 

sideblock
 
sideblock
  
sideblock
  
sideblock
Ak si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim:
MH-TRANS BB, s. r. o., IČO 44214383, IČ pre DPH SK2022628883 so sídlom Jasenie 270, Jasenie 976 75, vydané osvedčenie Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 14942/S,
prosím vyplňte nasledujúci FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY a odošlite ho s produktom, ktorý ste si objednali na adresu:
MH-TRANS BB, s. r. o.
Jasenie 270,
976 75 Jasenie 


Created by CSSC Media